Love is our resistance
Love is our resistance
Everyone has their own apocalypse. (c) TH